Hoppa till innehållet
WOFL

World Future Label Care to Change the World

Hur utbildning kopplat till näringslivet minskar utanförskapet och tiden i utanförskap.

WOFL
eusl-logo-2-1024x916

World Future Label
– en introduktion

World Future Label, ibland förkortat WOFL, är en av fem topporganisationer inom World Social Label, WOSL, vars huvudsakliga uppgift är att på ett lokalt, regionalt, nationellt plan samt transnationellt motverka utanförskap. Utbildning är nyckeln till morgondagens barriärlösa samhälle. Utmaningarna skiljer sig från land till land, men lösningen är densamma. Här ges den privata sektorn möjlighet till att engagera sig i sin nästa medarbetare och vara med och driva utvecklingen framåt och minska utanförskapet och i synnerhet tiden i utanförskap.

”Målsättningen är att skapa ett helt nytt ekosystem för social integration, jämställdhet och inkludering i samhället”

280376593_543190047200074_7740472485657669772_n

Övriga fyra topporganisationer för ett utbud av kompletta samhällsfunktioner

World Social Label 

Ska integrationen i samhället förbättas måste nya verktyg komma till. Inte längre går det att fortsätta i samma spår och förvänta sig ett annat utfall. World Social Label vill verka för att göra det mer attraktivt för främst små och medelstora företag att arbeta med människor i utanförskap.

World Social Label Trade

En värld, ett folk men så många osynliga gränser och barriärer att ta sig över. Transnationell handel och transnationella relationer är inget undantag och inom World Social Label Trade hanteras allt som är gränsöverskridande för medlemmar i World Social Label.

World Social Label Charity

Överskottet från World Social Label doneras in i World Social Label Charity som i sin tur utför vad som kallas för sociala insatser i samhället. Dessa insatser är definierade och bestäms av medlemmarna kopplade till World Social Label. Vi kallar det Charity as a business, CaaB.

World Social Label Core

Implementering i egna verksamheter är vår lösning på att kvalitetssäkra vad vi erbjuder våra medlemmar. Genom att använda samma verktyg till både oss själva så väl som medlemmar vet vi alltid vad som funkar i praktiken. Här konkurrerar vi också på lika villkor.

280376593_543190047200074_7740472485657669772_n
eusl-logo-2-1024x916

UTBILDNING ÄR GRUNDEN FÖR ETT JÄMSTÄLLT OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLE En modern lösning på ett omodernt problem

World Future Label är ett övergripande utbildningskoncept som fokuserar på önskemål från den privata sektorn. Främst sker detta genom medlemmar inom World Social Label, vilket till stor del är små och medelstora företag, så vi kan med gott samvete säga att vi vet att det finns ett intresse bakom. Här läggs grunden för vad som kallas för det livslånga lärandet och det är genom att möta sig själv som vi lär oss nytt. I grund och botten vill World Future Label erbjuda ett utbildningskoncept från förskolan hela vägen in i vuxen ålder. I Sverige kallas konceptet kort och gott för FramtidsRedo. Överbryggande funktioner så som Social Green House, vårt egna entreprenörsprogram, finns också här. 

280376593_543190047200074_7740472485657669772_n
280376593_543190047200074_7740472485657669772_n

Vårt koncept Utbildning

Förskolan FramtidsRedo

Grundskolan FramtidsRedo

Gymnasiet FramtidsRedo

Yrkeshögskolan FramtidsRedo

Follhögskolan FramtidsRedo

Yrkeshögskolan FramtidsRedo

280376593_543190047200074_7740472485657669772_n

Vårt koncept för kapital och kompetens Akademiska relationer, EU ansökningar samt de rätta relationerna

Utöver utbildning adderar World Future Label här även hjälp till den privata sektorn för att hitta externt kapital. Det finns ett ordentligt behov av kapital för att världen ska klara den stora omställningen vi just nu genomför. Det gäller inte bara en grön hållbarhet utan även en övergripande social hållbarhet. Här kan World Future Label bidra med bland annat hjälp att hitta olika typer av offentligt stöd så som Horisont eller REPower EU fonderna och vi kan även bistå med att genomföra själva sökningarna. Vidare kan man även få hjälp med att söka kapital hos EIB och EIF. 

Bra att veta är att man behöver uppfylla EU’s tematiska kravställning och det är något vi kan ta reda på. Där efter är det viktigt att bolaget har de rätta förutsättningarna till att lyckas med vad de åtar sig att göra. För detta kan World Future Label bidra med relevant akademisk kunskap. I första hand handlar det inte om vår egen expertis som i grund och botten är riktad mot en annan målgrupp. Istället handlar det om att World Future Label ställer upp med ett konsortium av högt profilerade universitet, kanske en eller flera kommuner eller kommunalt ägda bolag för att implementera en produkt eller tjänst eller liknande. När sedan ansökningen lämnas in står den sökande parten sig betydligt starkare och chansen för att beviljas ett stöd ökar markant. 

World Future Label är sedan med på hela resan och utför relevant forskning, genomför implementering och slutligen rapportering. Det kunden får är en forskningsbaserad validering av deras tjänst som står ut i konkurrensen. I marknadsföringskampanjer eller reklam på sociala medier blir det också lättare att svara på varför en kund ska välja just detta företag att arbeta med. 

World Future Labels kabinett

Eftersom världen ser väldigt olik ut vart man än befinner sig så har World Social Label Institute valt att dela in världen i fyra kabinett. Varje kabinett är sedan delad ett varierande antal divisioner som alla har olika inriktningar. Divisionerna och dess inriktningar appliceras där efter omvänt, nedifrån och upp och börjar lokalt och går där efter regionalt, nationellt eller, stater eller provinser. Den minsta beståndsdelen kallas Marknadsområden som nytthar divisionerna för respektive inriktning och varje marknadsområde har tillgång till samma verktygslåda. Vad som skiljer är hur medlemmarna väljer att använda sagda verktygslåda. En del kommer att fokusera mer på utbildning, andra på digitala tjänster, en tredje på sociala insatser. Syftet är i slutändan detsamma: Att skapa ett bättre samhälle för alla att leva och verka i. 

eusl-logo-2-1024x916

African Future  Label

Öppnar 2024

eusl-logo-2-1024x916

American Future Label

Öppnar 2024

eusl-logo-2-1024x916

Asian Future Label

Öppnar 2024

eusl-logo-2-1024x916

European Future Label

 

280376593_543190047200074_7740472485657669772_n

World Future Label Listan Ett nätverk för utbildningsorganisationer, offentlig sektor och kompletterande aktörer

World Future Label Listan riktar sig mot samhällsbärande organisationer och verksamheter som kan förstärka det World Future Label gör. Här är det en självklarhet att det inte handlar om konkurrens eller att ta en kund från någon annan. Ändamålet är något större än oss själva och vi ser ingen prestige det. Istället är problematiken så mycket större att det finns tillräckligt för alla som vill vara med och när en ny organisation blir medlem här blir alla istället starkare. Alla tjänster som normalt ingår i World Social Label ingår även i World Future Label och genom detta vill vi förstärka och överbrygga de olikheter som finns, främst till den privata sektorn. 

280376593_543190047200074_7740472485657669772_n

KONTAKTA OSS Vi vill alltid höra ifrån er! Beröm, kritik, förslag, synpunkter, oavsett vilket är det lika välkommet. Kontakta oss via mail, telefon eller varför inte sända oss ett meddelande direkt via Messenger

Kontaktinformation